03 Nếu Formosa hủy hoại môi trường biển tại Mỹ_html_m6ca5f084

Cuối cùng thì nhà nước Việt nam cũng họp báo tuyên bố nguyên nhân cá chết ở vùng biển Miền Trung: Cty Formosa xả chất độ ra biển.

Both comments and trackbacks are currently closed.