Change.org Petition: Justice for Vietnamese Fishermen

Please sign the petition to support Formosa Toxic Spill Victims: https://chng.it/SpQhh6mnpM The Formosa toxic spill that occurred in Central Vietnam in 2016 is one of the worst environmental disasters that struck Vietnam ever.  The Formosa Ha Tinh Steel Corporation, a subsidiary of the Taiwanese firm Formosa Plastics, admitted responsibility for the release of toxic chemicals and…

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Liên minh quốc tế tìm kiếm công lý cho cộng đồng ngư dân Việt Nam và nạn nhân của vụ xả chất độc của Formosa

Houston, Texas…. Một liên minh quốc tế gồm các cộng đồng người Mỹ gốc Việt, ngư dân, các tổ chức môi trường và nhân quyền sẽ tổ chức một cuộc họp báo ngày 4 tháng 11 năm 2022 lúc 11 giờ sáng trước Văn phòng Kinh tế & Văn hóa Đài Loan tại số 11 Greenway Plaza, Houston TX 77046.

HỘI CÔNG LÝ CHO NẠN NHÂN FORMOSA HỌP BÁO CÔNG BỐ LÁ THƯ CAN THIỆP CỦA 7 DÂN BIỂU HOA KỲ GỬI CHÍNH PHỦ ĐÀI LOAN

Để công bố rộng rãi nội dung lá thư trước dư luận, Hội JFFV hợp tác với các tổ chức tranh đấu cho môi trường và nhân quyền Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston và một số hội đoàn và tổ chức người Việt Quốc gia tổ chức cuộc họp báo Mỹ Việt trước văn phòng Kinh Tế và Văn Hóa Đài Loan: