Hội Thảo Quốc Tế Về Thảm Họa Môi Trường Formosa_html_m33a07921

Phái đoàn của Nhóm Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa JFFV chụp hình lưu niệm với Bs. Nguyễn Thể Bình (Từ trái: Thái Hà, Nancy Bùi, B. Nguyễn Thể Bình,. LM Viencient Tòa Phạm, John Hòa Nguyễn)

Both comments and trackbacks are currently closed.