Atlanta: Buổi Gây Quỹ Công Lý cho Nạn nhân Formosa

Buổi Gây Quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa Kính gởi: – Quý Mạnh Thường Quân Ân nhân – Quý Thương gia, Nghiệp chủ Thưa Quý vị, Nhằm mục đích giúp đỡ nạn nhân Miền Trung Việt Nam khiếu kiện công ty Formosa trước tòa án quốc tế; đòi hỏi được đền bù xứng đáng…