tranthiNgà-17

Bà Trần Thị Nga bị bắt hôm 27/1/2017.

Bà Trần Thị Nga bị bắt hôm 27/1/2017.
Bà tham gia các hoạt động chính trị, xã hội như biểu tình chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam, hỗ trợ cho các nhà hoạt động khác, cũng như giúp đỡ những thành phần dân chúng phải khiếu kiện vì đất đai bị cưỡng chế phi pháp, lên tiếng về thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa gây nên tại khu vực biển miền Trung… (https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/appeal-court-for-tran-thi-nga-12062017093042.html)

Both comments and trackbacks are currently closed.