Press Conference for Indictment in Taiwan against Formosa Ha Tinh Steel Corporation for Ocean Pollution

Joint Press Release Infamous FHS Polluted Ocean VIETNAMESE PEOPLE ACCUSE FPC OVERSEAS OF OCEAN POLLUTION Press Conference for Indictment in Taiwan against Formosa Ha Tinh Steel Corporation for Ocean Pollution In the cause of Formosa Ha Tinh Steel Corporation (hereinafter “FHTSC”), located at Vung Ang Economic Zone of Ha Tinh Province, Vietnam, which is mainly invested…

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Biểu Tình Bằng Thuyền Máy Kayak Họp Báo Để Chống Đối Formosa Gây Ô Nhiễm Sông rạch Texas

POINT COMFORT, Texas – Các nhà hoạt động xã hội, đã tố cáo sự việc Formosa làm ô nhiễm đường thủy Texas của nhà máy Formosa Texas, sẽ biểu dương bằng thuyền máy trên con sông nhỏ bên cạnh nhà máy Formosa vào sáng thứ Bảy và tổ chức một cuộc họp báo tại đây để yểm trợ cho phiên tòa thứ Hai 25 tháng 5 tại Tòa án Liên Bang Victoria.