RFA: Bộ Tài nguyên- Môi trường đề nghị dừng cơ chế giám sát đặc biệt đối với Formosa Hà Tĩnh

Bộ Tài nguyên- Môi trường (TN-MT) Việt Nam kiến nghị Thủ tướng cho dừng cơ chế giám sát đặc biệt đối với Formosa Hà Tĩnh, chuyển sang cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát bình thường.

Bộ TN-MT còn đề nghị chính quyền địa phương không để người dân bị kích động, lôi kéo bởi những thành phần mà theo Bộ này là ‘phản động’ trong vấn đề liên quan thảm họa môi trường biển ở địa phương. Mạng Đài Tiếng nói Việt Nam loan tin ngày 8/7 như vừa nêu.

TÂM THƯ Gởi CỘNG ĐỒNG DALLAS về BUỔI GÂY QUỸ CHO NẠN NHÂN FORMOSA                                                                                                            

Để hoàn tất việc hỗ trợ quỹ pháp lý tiếp tục vụ kiện cho 7875 nạn nhân, Hội JFFV chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc gây quỹ tại nhà hàng Thanh Thanh số 2515, đường E Arkansas, Arlington vào lúc 5 giờ 30 chiều Chủ Nhật 22 tháng 5 năm 2022, với sự chủ tọa của Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đến từ Hà Tĩnh.