Change.org Petition: Justice for Vietnamese Fishermen

Please sign the petition to support Formosa Toxic Spill Victims: https://chng.it/SpQhh6mnpM The Formosa toxic spill that occurred in Central Vietnam in 2016 is one of the worst environmental disasters that struck Vietnam ever.  The Formosa Ha Tinh Steel Corporation, a subsidiary of the Taiwanese firm Formosa Plastics, admitted responsibility for the release of toxic chemicals and…

HỘI CÔNG LÝ CHO NẠN NHÂN FORMOSA HỌP BÁO CÔNG BỐ LÁ THƯ CAN THIỆP CỦA 7 DÂN BIỂU HOA KỲ GỬI CHÍNH PHỦ ĐÀI LOAN

Để công bố rộng rãi nội dung lá thư trước dư luận, Hội JFFV hợp tác với các tổ chức tranh đấu cho môi trường và nhân quyền Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston và một số hội đoàn và tổ chức người Việt Quốc gia tổ chức cuộc họp báo Mỹ Việt trước văn phòng Kinh Tế và Văn Hóa Đài Loan:

RFA: Bộ Tài nguyên- Môi trường đề nghị dừng cơ chế giám sát đặc biệt đối với Formosa Hà Tĩnh

Bộ Tài nguyên- Môi trường (TN-MT) Việt Nam kiến nghị Thủ tướng cho dừng cơ chế giám sát đặc biệt đối với Formosa Hà Tĩnh, chuyển sang cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát bình thường.

Bộ TN-MT còn đề nghị chính quyền địa phương không để người dân bị kích động, lôi kéo bởi những thành phần mà theo Bộ này là ‘phản động’ trong vấn đề liên quan thảm họa môi trường biển ở địa phương. Mạng Đài Tiếng nói Việt Nam loan tin ngày 8/7 như vừa nêu.