Giấy phép xây nhà máy chế biến nhựa trị giá $9.6 Tỷ USD của công ty Formosa Plastic tại giáo xứ St. James, Louisiana bị tạm đình chỉ vì bị 4 tổ chức kiện trước tòa Liên Bang Hoa Kỳ

LTS: Trong những tháng vừa qua, tập đoàn Formosa Plastic đã liên tiếp đón nhận những tin không vui vì phương cách làm ăn kiếm lợi nhuận mà không đếm xỉa đến việc bảo vệ môi trường và những tài sản vật chất cũng như tinh thần của những địa phương mà họ xây dựng…

Speech of Rev. Nguyen Van Hung, Representative of the Justice for Formosa’s Victims (JFFV) At the Press Conference at Taiwan Supreme Court on April 17, 2020

Ladies and Gentlemen, On March 20, 2020, the Higher Court of Taiwan dismissed a lawsuit filed by 7,875 victims of an environmental disaster caused by Ha Tinh Steel Formosa Corporation. The victims have been grieved and disappointed by the district and higher courts’ decision to not hear the case against the Formosa Group for their…