Press release: Taipei District Court Dismissed the Case against FPG for lack of Jurisdiction,  Vietnamese Plaintiffs File the Appeal to Challenge on Jurisdictional Grounds

The lawsuit against Formosa Plastics Group (FPG) for the marine disaster in Vietnam was ruled by the Taipei District Court as not falling within its jurisdiction (after the plaintiffs paid 1.2 million NTD court fee). The plaintiffs decide to file an appeal to the Taipei District Court on Oct 24, and their lawyers will request…

Nghị Quyết Khẩn Cấp Về Công Bằng Môi Trường Của Việt Nam Tại Đại hội Liên Hội Quốc Tế Nhân Quyền (FIDH) lần thứ 40  

Nghị Quyết Khẩn Cấp Về Công Bằng Môi Trường Của Việt Nam               Tại Đại hội Liên Hội Quốc Tế Nhân Quyền (FIDH) lần thứ 40                   Từ ngày 21 đến  24 tháng 10 năm 2019, Đài Bắc, Đài Loan. Do Hiệp hội Nhân quyền Đài Loan trình bày Lưu ý rằng vào tháng 4 năm…

XIN KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ GỬI TỚI TÒA KHÁNG ÁN ĐÀI LOAN ĐỂ GIÚP NẠN NHÂN THẢM HỌA MÔI TRƯỜNG FORMOSA

Thưa quý vị Lãnh đạo tinh thần và Tôn giáo, quý Thân hào Nhân sĩ, quý Hội đoàn, quý cơ quan Truyền thông và quý Đồng hương. Xin quý vị hãy ký vào thỉnh nguyện thư kháng án dưới đây để hỗ trợ cho 7875 nạn nhân của thảm họa môi trường Formosa chống lại…