HDB01

Anh Hoàng Đức Bình, giửa bên phải, và anh Nguyễn Nam Phong, giữa bên trái, tại tòa án tỉnh Nghệ An hôm 6/2/2018

2/2018: Hoang Duc Binh had posted footage on Facebook of fishermen protesting following a huge chemical spill from a steel plant

Both comments and trackbacks are currently closed.