Vietnamese activist who protested toxic spill freed after 5 years

Oai said his five-year sentence was in injustice.

“Look at the two charges. ‘Disobedience of court verdict,’ and ‘resisting officers on official duty.’ I realize they did a lot on my case, from creating false files, forging signatures, to try to prove I did all the things they accused me of,” he said.

Oai said that at the time of his arrest, police thought he had played a pivotal role in organizing the protests against Formosa.

VOA: Nhóm dân biểu Mỹ kêu gọi trừng phạt 8 công an Hà Tĩnh theo luật Magnitsky

Các dân biểu quốc hội Mỹ vừa lên tiếng thúc giục Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp dụng luật Magnitsky toàn cầu để chế tài các thành viên của lực lượng công an Hà Tĩnh tham gia “tra tấn” nhà báo công dân Nguyễn Văn Hoá, cũng là một nhà hoạt động vì môi trường hiện đang bị tù ở Việt Nam.