formosa_xin_loi_YDME

Sau nhiều tháng tránh né, ban giám đốc Cty Formosa Plastics đã công khai nhận lỗi làm ô nhiễm vùng biển.

Both comments and trackbacks are currently closed.