image011

Thành viên Hội Người Việt Tự Do Aarhus và thân hữu chụp hình chung với một số thành viên JFFV.

Both comments and trackbacks are currently closed.