Buổi Gây Quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa_html_4349b0ea

LM. Thiên Ân và một số anh chị trong ca đoàn giáo xứ Đức Mẹ La Vang Houston đang trình bày bản Thánh ca “Đường Con Đi” của Linh mục Nhạc sĩ Nguyễn Duy

Both comments and trackbacks are currently closed.