Buổi Gây Quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa_html_22486f30

Hình trái: Ông bà Phạm Quang Hậu, Đại diện JFFV tại Dallas sẽ cùng với thân hữu tổ chức buổi gây quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa tại Dallas vào tháng 10 sắp tới.

Both comments and trackbacks are currently closed.