Buổi Gây Quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa_html_m5d425d8f

Hình phải: Đại diện Ban Tổ chức nói lời cảm tạ và tuyên bố bế mạc. Từ trái: Nancy Bùi, John Hòa, Christine Quỳnh, Bs. Hoàng Kim Thành, MC. Trịnh Tiến Tinh

Both comments and trackbacks are currently closed.