Buổi Gây Quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa_html_m2f0730

Một số nhà bảo trợ. Từ trái: Anh Peter Tài (nhóm Ái Hữu Vinh), Anh Trí La (nhà hàng Kim Sơn), Ls. Phạm Ngọc Bảo (V247 Power), Bà Liên ( Fashcino Jewelry), Ah Kevin Ngô (VIETV & VANTV), anh Trung Nguyễn (Nhóm Cựu Thuyền Nhân Palawan), cô Kim Oanh Nguyen ( Prismatic Wedding Services)

Both comments and trackbacks are currently closed.