Gây quỹ San Jose: Kết quả sổ số, video buổi gây quỹ

sj_fr5Kết Quả Xổ Số Gây Quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa
Xổ Ngày 4 tháng 8, 2019 tại Nhà hàng Dynasty tại 1001 Story Rd. San Jose. California

  1. GIẢI ĐỘC ĐẮC: 06104
  2. GIẢI NHÌ: 06517
  3. GIẢI BA: 08190

Video Buổi Gây Quỹ (youtube.com)