Houston Gây Quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa final_html_65eb3455

Người dân can đảm xuống đường biểu tình ôn hòa với những biểu ngữ: “Hãy Trả Lại Biển, Môi Trường Trong Sạch Cho Chúng Tôi”, “Formosa Hủy Diệt Môi Trường Là Tội Ác”, “Tôi Yêu Môi Trường Biển Và Tôm Cá” Hình Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.