Buổi Gây Quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa_html_m7684a608

Hình phải: Gia đình Trưng Vương Houston chụp hình kỷ niệm từ trái: Kim Liên, Kim Trâm, Anh Tú, Diệu Trang, Đàm Giang, Kim Dung, Phương Ninh, Triều Giang, Vân Anh, Phương Thảo , và Bảo Ngọc

Both comments and trackbacks are currently closed.