Bản Trả lời Mẫu

Bản Câu Hỏi Nạn Nhân Formosa

1. Thông tin của ông/bà (dùng phần này nếu điền giúp cho nạn nhân):

Họ & Tên: Nguyễn Văn A

Quê quán: Vũng Áng, Hà Tĩnh

Nơi ở hiện tại: TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 1234 5678

Email: 123xyz@yahooo.com

Mối quan hệ của bạn với nạn nhân: Bà con

Ông/bà có thể giúp chúng tôi liên lạc hay gặp nạn nhân được hay không?

[X] Được
[  ] Không được

Chúng tôi có thể gặp mặt ông/bà được không?

[X] Được
[  ] Không được

Mong muốn:

2. Thông tin của nạn nhân (dùng phần này nếu là nạn nhân)

Họ & Tên: Nguyễn Hoàng

Quê quán: Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Nơi ở hiện tại: Đài Loan

Điện thoại: 08 2345 6789

Email: 123_xyz@yahooo.com

Công việc trước thảm họa:

Lao động đánh cá. 4/2016 – 31/12/2017 : Tôi làm chủ tàu, lương tháng là 5,000,000 đồng.

Công việc sau thảm họa:

Công việc hiện nay: 1/1/2018 – Nay : Tôi làm lao động đánh cá tại Đài Loan, lương tháng là 15,400,000 đồng.

Chúng tôi có thể gặp mặt ông/bà được không?

[X] Được
[  ] Không được

Liên lạc với ông/bà bằng cách nào là tốt nhất?

Bằng điện thoại hoặc email cũng được.

Mong muốn:

Tôi muốn được đền bù một (1) tỷ đồng cho thiệt hại sau:

(a) thời gian nghỉ việc vì biển ô nhiễm;

(b) phải xa gia đình để kiếm sống, ảnh hưởng đến nuôi dạy con cái, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, và khủng hoảng tâm trí;

(c) ô nhiễm độc hại ảnh hưởng lâu dài cho sức khỏe.