image021

Cổng chính của chùa Quảng Hương tại Aarhus.

Both comments and trackbacks are currently closed.