image023

Thượng toạ Thích Giác Thanh chụp hình trước chánh điện với một Phật tử. (Hình từ trang Web của chùa Quảng Hương).

Both comments and trackbacks are currently closed.