image029

LM Phê Rô Nguyễn Kim Thăng và LM. Phê Rô Nguyễn Ngọc Tuyến trong một buổi lễ đồng tế cho giáo dân Việt Nam tại Đan Mạch.

Both comments and trackbacks are currently closed.