image034

Một buổi họp bằng Sky để phối hợp với các hội viên và thân hữu.

Both comments and trackbacks are currently closed.