image042

Anh Nguyễn Ngọc Huấn giới thiệu một số anh chị thuộc hội JFFV với Đức Giám Mục Bernt thuộc địa phận Oslo.

Both comments and trackbacks are currently closed.