image045

Phóng viên Truyền hình Kim Nhung và anh Huấn trên chương trình Kim Nhung Show của đài truyền Hình SBTN.

Both comments and trackbacks are currently closed.