Buổi Gây Quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa_html_m7a6975cd

Hội JFFV và Ban Tổ Chức ra mắt tại thành phố Houston. Từ trái cô Christine Quỳnh( nhà bảo trợ), Bs. Hồ Ngọc Trâm (Nhà bảo trợ), Tiến sĩ Trần Quốc Dũng (Thư ký), Anh John Hòa Nguyễn Hội trưởng JFFV, ca sĩ Hoàng Quân( hàng sau) , chị Nancy Bùi (Phó hội đặc trách Ngoại giao), chị Phương Ninh (nhà bảo trợ), Tiến sĩ Đặng Thiệu (Phó hội đặc trách Nội vụ), bé Bella (hàng trước)

Both comments and trackbacks are currently closed.