image017

Buổi gây quỹ tại Dallas vào đầu tháng 4, 2018 với sự chủ tọa của LM. Nguyễn Văn Hùng đến từ Đài Loan, người đứng giữa trong hình phải.

Both comments and trackbacks are currently closed.