Speech of Rev. Nguyen Van Hung, Representative of the Justice for Formosa’s Victims (JFFV) At the Press Conference at Taiwan Supreme Court on April 17, 2020

Ladies and Gentlemen, On March 20, 2020, the Higher Court of Taiwan dismissed a lawsuit filed by 7,875 victims of an environmental disaster caused by Ha Tinh Steel Formosa Corporation. The victims have been grieved and disappointed by the district and higher courts’ decision to not hear the case against the Formosa Group for their…

Bài Phát biểu của LM. Nguyễn Văn Hùng Đại Diện Hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa JFFV Trước Tối Cao Pháp Viện Đài Loan Ngày 17/4/2020

Kính thưa • Tòa Tối Cao Pháp Viện • Quý đại diện các đoàn thể và cơ quan truyền thông, Ngày 20 tháng 3 năm 2020, tòa Thượng Thẩm Đài Loan đã bác đơn kiện của 7,875 nạn nhân của thảm họa môi trường do công ty Formosa Gang Thép Hà Tĩnh gây nên. Họ…