Câu truyện về nhà máy thép Formosa vẫn tiếp tục chưa được giải quyết tại Việt Nam

Brian Hioe (JFFV lược dịch) New Bloom: Câu truyện về nhà máy thép Formosa vẫn tiếp tục chưa được giải quyết tại Việt Nam với số tiền bồi thường tối thiểu cho nạn nhân và chính quyền Việt Nam dùng vũ lực đối với các nạn nhân, ngăn ngừa không cho họ đi nộp đơn…