HỘI CÔNG LÝ CHO NẠN NHÂN FORMOSA HỌP BÁO CÔNG BỐ LÁ THƯ CAN THIỆP CỦA 7 DÂN BIỂU HOA KỲ GỬI CHÍNH PHỦ ĐÀI LOAN

Để công bố rộng rãi nội dung lá thư trước dư luận, Hội JFFV hợp tác với các tổ chức tranh đấu cho môi trường và nhân quyền Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston và một số hội đoàn và tổ chức người Việt Quốc gia tổ chức cuộc họp báo Mỹ Việt trước văn phòng Kinh Tế và Văn Hóa Đài Loan:

Hệ Lụy Formosa

Sơn Nghị Ngày 30/6/2016, nhà cầm quyền cộng sản Việt nam họp báo tuyên bố nguyên nhân cá chết dọc suốt bãi biển miền Trung. Đây là điều mà người dân, đặc biệt ngư dân tại Hà tĩnh, Quảng bình, Quảng trị, và Thừa thiên – Huế, mong đợi trong suốt 85 ngày qua. Bản…