Bài giảng Mùa chay của LM Đặng Hữu Nam

DangHuuNamimage_9-1Bài Giảng Mùa Chay 2017 của LM. Đặng Hữu Nam nói về đời sống người dân miền Trung Việt Nam một năm sau thảm họa Formosa.

Miền Trung thảm họa tan hoang
Các nhà lãnh đạo đi hoang đâu rồi!
(Xin bấm vào để nghe.)