Đài Radio Saigon Houston 900 AM Phỏng Vấn Đức Giám Mục Phao Lô Nguyễn Thái Hợp và Nhóm Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa về kết quả của Buổi ca nhạc gây quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa tại Houston ngày 20 tháng 8, 2017 tại nhà hàng Kim Sơn trên đường Bellaire thuộc thành phố Houston

Houston Gây Quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa final_html_2fa4f354

ĐGM. Phaolo Nguyễn Thái Hợp, GM. Địa phận Vinh

 

 

 

 

 

 

 

Xin bấm vào để nghe.