NHỮNG CÂU HỎI CƠ BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ KIỆN TẬP ĐOÀN FORMOSA VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN ĐỚI

  1. Có bao nhiêu nguyên cáo, và bao nhiêu bị cáo?

Nguyên cáo: 7875 người. Chủ yếu là chủ tàu đánh cá, sản xuất muối, công nhân liên quan đến nghề cá, thợ lặn.

Bị cáo: 24 công ty và cá nhân. Bao gồm cổ đông và giám đốc của Công ty Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vào 4/2016.

Số tiền yêu cầu đền bù trước mắt là 94.779.433.887 đồng (khoảng 140 triệu Đài tệ) và yêu cầu chấm dứt ô nhiễm và có các biện pháp tương ứng được thực hiện để loại bỏ ô nhiễm.

  1. FHS đã đền bù 500 triệu đô la Mỹ, các nạn nhân còn có yêu cầu gì nữa?

Nhiều nạn nhân đã không nhận đủ tiền bồi thường hoặc thậm chí không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào.

  1. Tập đoàn nhựa Formosa đã bồi thường cho chính phủ Việt Nam khoản bồi thường 500 triệu đô la Mỹ. Tại sao vẫn muốn truy tố họ?

Thứ nhất, Tập đoàn Nhựa Formosa không bồi thường trực tiếp cho người dân.

Thứ hai, mặc dù chính phủ Việt Nam đã bồi thường khoảng 15,000,000 VNĐ/người, nhưng nhiều người dân địa phương bị thất nghiệp trong một thời gian dài và thu nhập tạm thời không thể bù đắp hoàn toàn cho cuộc sống của họ.

  1. Vậy người dân nên đến tìm chính phủ Việt Nam, tại sao lại tìm đến tìm công ty Formosa để đòi bồi thường?

Tại sao chính phủ có thể tự ý đại diện cho nạn nhân để yêu cầu bồi thường từ người gây ra thảm họa? Nạn nhân đã không ủy quyền cho chính phủ.

Hãy tưởng tượng, nếu bạn bị một người khác đụng xe, cảnh sát chạy ra và nói với người đụng bạn rằng: Trả cho tôi (cảnh sát) 2 triệu tiền bồi thường, nhưng cảnh sát chỉ đưa cho bạn 1 triệu sau khi nhận được tiền, có khi bạn còn không nhận được bồi thường. Bạn sẽ nghĩ gì?

Chúng ta phải cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao tiền của tôi lại đưa cho cảnh sát? Tôi đã không ủy quyền cho anh ta. Và tại sao tôi không được bồi thường thiệt hại (chi phí y tế)?

  1. Tại sao chúng tôi không kiện ở Việt Nam mà đến Đài Loan?

Quốc gia nào đều có quyền xét xử vụ án, theo lý thuyết đó là: quyền tài phán quốc tế.

Chúng tôi đã viết bản cáo trạng. Vụ kiện được đệ trình tại Đài Loan phù hợp với sự phân chia thẩm quyền quốc tế, phù hợp với các quyền cơ bản của con người, lợi ích của bị đơn và nguyên đơn, và vụ án được đưa ra đầy đủ tại Đài Loan. Phần quan trọng:

Các nạn nhân cũng đã cố gắng đệ đơn kiện tại Việt Nam, nhưng họ đã bị đánh và tấn công bằng dùi cui điện, lựu đạn và hơi cay trên đường từ địa phương đến tòa án. Nhiều người đã bị bắt sau đó. Bị đàn áp, không có chỗ cho sự công bằng thực hiện. Điều này không phù hợp với các quyền cơ bản của con người nếu yêu cầu nguyên đơn nộp đơn kiện tại Việt Nam.

Ngoài ra, nguyên tắc ” Nguyên đơn phải theo Tòa án của bị đơn ” là nguyên tắc cơ bản nhất trong quyền tài phán quốc tế. Cá nhân bị cáo chủ yếu là người Đài Loan (4/5), pháp nhân bị cáo (công ty), và được đặt tại Đài Loan hoặc 100% thuộc sở hữu của các công ty Đài Loan. Có 15 công ty, vì vậy thật dễ dàng để nộp đơn kiện tại Đài Loan để tạo điều kiện cho bị đơn trả lời vụ kiện, tiết kiệm cho họ chi phí xuất hiện tại tòa án.

Cuối cùng, như học giả đã chỉ ra: “Khi nguyên đơn là nạn nhân của một thảm họa lớn (ví dụ, sự cố máy bay, sự cố ô nhiễm môi trường, v.v.), cũng nên xem xét sự thuận lợi của nguyên đơn. Do kết quả của vụ kiện tại tòa án, việc cứu trợ đã được cung cấp càng sớm càng tốt và nguyên đơn đã tự nguyện chọn nộp đơn cứu trợ tại Đài Loan. Do đó, vụ kiện đã được đệ trình tại Đài Loan để mang lại lợi ích cho nguyên đơn.