BPSOS theo dõi và lập hồ sơ các vụ đàn áp người tranh đấu vì môi sinh – Formosa

Mạch Sống, 25 tháng 2, 2018
http://machsongmedia.com
Thứ Sáu 23 tháng 2 vừa qua, Luật Sư Baskut Tuncak, Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về Nhân Quyền và các Chất và các Chất Thải Độc Hại, đã cùng với 3 vị báo cáo viên đặc biệt khác chính thức lên tiếng về tình trạng đàn áp người đấu tranh bảo vệ môi sinh ở Việt Nam.

Bản thông cáo báo chí chung của 4 báo cáo viên đặc biệt của LHQ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả những người đang bị tù đày vì đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân của thảm hoạ môi sinh do Nhà Máy Gang Thép Formosa gây ra, gồm có Hoàng Đức Bình (14 năm tù), Nguyễn Nam Phong (2 năm), Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (10 năm), và Nguyễn Văn Hoá (7 năm).


Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (10 năm)


Nguyễn Văn Hoá (7 năm).


Nguyễn Nam Phong (2 năm)

Hoàng Đức Bình (14 năm tù)

Tổ chức BPSOS cho biết là ngoài ra còn có 4 nữ tù nhân là giáo dân Giáo Xứ Đông Yên: Hoàng Thị Thái, Mai Thị Tiệm, Mai Thị Tịnh, và Lê Thị Thủy, bị tuyên án từ 3 đến 6 tháng tù ngày 3 tháng 11, 2017 về tội gây rối trật tự công cộng. Thực ra, họ đã biểu tình để đòi công lý trong việc đền bù thiệt hại do Formosa gây ra.

Ngoài ra, còn nhiều trường hợp đã phải đi lánh nạn ở Thái Lan để tránh thoát sự bắt bớ, tù đày. Văn phòng pháp lý của BPSOS ở Thái Lan đang bảo vệ cho một số người trong hoàn cảnh này.


Nữ giáo dân Đông Yên và các tham dự viên cùng với Ông Tuncak tại hội nghị về môi sinh 
ở Philippines, ngày 07/12/2016 (ảnh Ban Toxics)

“Lý do duy nhất là cô ấy đã báo cho Ông Baskut Tuncak, báo cáo viên đặc biệt của LHQ, về tác hại của ô nhiễm môi sinh lên các giáo dân Đông Yên”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, cho biết.

Qua sự sắp xếp của BPSOS và Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, nữ giáo dân Đông Yên này, đang du học ở Singapore, đã tham gia hội nghị về môi sinh và nhân quyền toàn vùng Á Châu – Thái Bình Dương tổ chức ở Manila, Philippines từ 4 đến 7 tháng 12 năm 2016. Cô đã trao bô hồ sơ về Đông Yên tận tay cho Ông Tuncak.

Trong dịp Tết, cô đã về thăm gia đình nhưng khi chuẩn bị quay lại Singapore thì đã bị chặn tại phi trường, với lý do “theo yêu cầu của công an tỉnh Hà Tĩnh.”

Theo Ts. Thắng, đây là một vi phạm nghiêm trọng về cam kết của Việt Nam với LHQ.

“Khi ký các công ước LHQ về nhân quyền, Việt Nam mặc nhiên cam kết không trả thù hay trừng phạt người báo cáo vi phạm nhân quyền.”

Ông cho biết là BSPOS đang lập hồ sơ về trường hợp này để chuyển cho LHQ cũng như các chính quyền quốc tế.

Ngày 21 tháng 2 vừa qua, phái đoàn vận động tự do tôn giáo do BPSOS phối hợp đã trình bày với Bộ Ngoại Giao và Uỷ Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ nhiều vụ đàn áp tôn giáo đang diễn ra. Trong đó có tình trạng chính quyền bách hại các giáo xứ Công Giáo đã đứng lên đòi bồi thường cho giáo dân bị ảnh hưởng ô nhiễm môi sinh do Formosa gây ra, như Giáo Xứ Kẻ Gai, Giáo Xứ Song Ngọc và Giáo Xứ Đông Yên.


Phái đoàn vận động tư do tôn giáo cùng Đại Sứ Lưu Động về tự do tôn giáo quốc tế Sam Brownback, 
ngày 21/02/2018 (ảnh HT TVL)

BPSOS cũng đang theo dõi sát tình trạng một nữ giáo dân của Giáo Xứ Đông Yên đang bị chính quyền Hà Tĩnh hăm doạ và sách nhiễu trong mấy ngày qua.