HỌP BÁO của Liên Minh Theo Dõi Formosa

Liên Minh Theo Dõi Formosa Họp Báo

NHÂN QUYỀN CÓ THỂ CÔNG CHỨNG KHÔNG?

MỘT CÂU HỎI VỀ CÔNG LÝ CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

KHI NÀO: 9:30 sáng, ngày 17 tháng 1 năm 2022, Thứ Hai giờ Đài Bắc

Ở Đâu: Phòng Hội thảo 102, Tòa nhà Lập Pháp Nghiên Cứu Về Nhân Dân Tệ.

     Số 3-1, Sec. 1, Jinan Rd., Zhongzheng Dist., Taipei, Taiwan

CHUYỆN GÌ: Năm 2016, Công ty Cổ phần Thép Formosa Hà Tĩnh (FHS), một công ty con của Tập đoàn Nhựa Formosa (FPG) đã gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường biển dọc bờ biển miền Trung Việt Nam, không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế của hàng chục nghìn người, mà còn gây ra hàng loạt vi phạm nhân quyền. Chính phủ Việt Nam đã đàn áp những người biểu tình ôn hòa yêu cầu FHS về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, các biện pháp khắc phục công bằng và hợp lý, cũng như khôi phục môi trường tự nhiên. Đã ba lần thất bại trong nỗ lực tiếp cận các tòa án địa phương, hơn 7.000 nạn nhân của vụ ô nhiễm thảm khốc đã đưa vụ việc của họ đến Đài Loan và kiện công ty Formosa mẹ, FPG, vào năm 2019. Ba năm trôi qua, vụ kiện vẫn chưa bước vào quá trình xét xử thực chất.

Cuối năm ngoái (năm 2021) Tòa án tối cao Đài Loan yêu cầu các nguyên đơn Việt Nam phải có công chứng giấy ủy quyền của đại sứ quán Đài Loan tại Việt Nam. Tuy nhiên, các bước cần thiết để các nguyên đơn Việt Nam công chứng POA là tốn kém và rủi ro, cực kỳ hạn chế bởi đại dịch, và tệ hơn, sẽ khiến họ và gia đình của họ rơi vào tình trạng bị chính quyền Việt Nam sách nhiễu và đàn áp.

Trước đòi hỏi của Tòa án Tối cao, các thành viên của Liên minh Theo dõi Formosa, với sự tham gia của Giám mục Việt Nam và các linh mục đại diện cho các nguyên đơn địa phương, yêu cầu tòa án giải trình về tình trạng nhân quyền nghiêm trọng ở Việt Nam khi xem xét phán quyết của họ đối với vụ kiện Tập đoàn Nhựa Formosa (FPG).

AI: Thành viên của Liên Minh Theo Dõi Formosa gồm có Environmental Rights Foundation, Environmental Jurists Association, Vietnamese Migrant Workers and Immigrants Office, Justice for Formosa Victims, Taiwan Association of Human Rights, Covenants Watch và Các Giám Mục và Linh Mục, Giới hoc thuật và Tổ chức Bảo vệ môi trường.

Liên Lạc

Hsin Hsuan Sun, Researcher, Environmental Rights Foundation 

0912-435-720

hhsun@erf.org.tw

Nancy Bui, Phó Hội Justice for Formosa Victims

(512) 944-9417

nancy@vietnameseamerican.org

Media Advisory

Can Human Right be Notarized?

A Question of Justice for All

WHEN: 9:30 a.m., January 17, 2022, Monday

WHERE: 102 Conference Room, Legislative Yuan Research Building 

     No. 3-1, Sec. 1, Jinan Rd., Zhongzheng Dist., Taipei, Taiwan

WHAT: In 2016, Formosa Ha Tinh Steel Corporation (FHS), a subsidiary of Formosa Plastics Group (FPG) caused a catastrophic marine pollution along the coast of central Vietnam, which not only affected the livelihoods of tens of thousands, but triggered a series of human rights violations.  The Vietnamese government cracked down on peaceful protesters demanding FHS for transparency and accountability, fair and reasonable remedy, as well as restoration of the natural environment. Having failed three times in their attempt to access local courts, more than 7,000 victims of the disastrous pollution took their case to Taiwan and sued the parent company, FPG, in 2019. Three years on, the lawsuit has yet to enter the substantive trial proceedings. 

Late last year (2021) Taiwan’s Supreme Court demanded Vietnamese plaintiffs to have their Power of Attorney documents notarized by Taiwan’s de facto embassies in Vietnam. Nonetheless, the steps required for Vietnamese plaintiffs to have their POAs notarized are costly and risky, extremely restricted by the pandemic, and worse, would put them and their families in serious danger of harassment and oppression by the Vietnamese government. 

Ahead of a Supreme Court ruling, members of the Monitor Formosa Alliance, joined by a Vietnamese archbishop and priests representing local plaintiffs, ask the court to account for the dire human rights situation in Vietnam when considering its ruling in the Formosa Plastics Group (FPG) lawsuit.

WHO: Monitor Formosa Alliance (Alliance members: Environmental Rights Foundation, Environmental Jurists Association, Vietnamese Migrant Workers and Immigrants Office, Justice for Formosa Victims, Taiwan Association of Human Rights, Covenants Watch.), Vietnamese archbishop and priest, academics, and human rights defenders?

CONTACT: 

Hsin Hsuan Sun, Researcher, Environmental Rights Foundation 

0912-435-720

hhsun@erf.org.tw