Lời Cảm Tạ của hội JFFV nhân Lễ Thanksgiving 2022

THAY MẶT ANH CHỊ EM TRONG HỘI CÔNG LÝ CHO NẠN NHÂN FORMOSA JFFV, CHÚNG TÔI XIN KÍNH CHÚC QUÝ THẦY, QUÝ CHA, QUÝ ÂN NHÂN, QUÝ THÂN HỮU, QUÝ ĐỒNG HƯƠNG VÀ GIA ĐÌNH MỘT LỄ TẠ ƠN ĐẦM ẤM VUI TƯƠI VÀ HẠNH PHÚC. CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ HỖ TRỢ, NÂNG ĐỠ VÀ TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH VỚI HỘI TRONG CÔNG CUỘC ĐI TÌM CỖNG LÝ CHO ĐỒNG BÀO CỦA CHÚNG TA TẠI 4 TỈNH MIỀN TRUNG VN.

  • CHO BIỂN CỦA QUÊ HƯƠNG ĐƯỢC CƠ HỘI PHỤC HỒI, CHO CÁC NẠN NHÂN CÒN ĐANG PHẢI THA PHƯƠNG CẦU THỰC ĐƯỢC VỀ ĐOÀN TỤ VỚI GIA ĐÌNH,
  • CHO TRẺ THƠ ĐƯỢC TRỞ LẠI HỌC ĐƯỜNG.
  • CHO CÁC TÙ NHÂN ĐANG BỊ CẦM TÙ VÌ LÊN TIẾNG ĐÒI CỒNG LÝ CÒN ĐANG TRONG NGỤC TÙ ĐEN TỐI ĐƯỢC TRẢ TỰ DO.
  • VÀ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG PHẢI TRỐN CHẠY VÌ CÒN ĐANG BỊ LÙNG BẮT ĐƯỢC VỀ VỚI GIA ĐÌNH XÂY DỰNG LẠI CUỘC ĐỜI TRONG BÌNH AN.

XIN ƠN TRÊN PHÙ HỘ VÀ TRẢ CÔNG BỘI HẬU CHO QUÝ VỊ.

HAPPY THANKSGIVING!

TM. Hội Đồng Cố Vấn

Hội Đồng Diều Hành JFFV

John Hòa Nguyễn, Hội Trưởng

Nancy Bùi, Phó Hội Đặc Trách Ngoại Giao