RFA: Norges Bank loại Formosa vì vi phạm nhân quyền

Hình minh hoạ. Biểu tình phản đối công ty Formosa gây ô nhiễm biển miền Trung Việt Nam hôm 1/5/2016 ở Hà Nội. Tiến sĩ Nguyễn Quang A (đi đầu) cầm biểu ngữ phản đối

RFA 2020-09-01: Ngân hàng Trung ương Na Uy – Norges Bank, hôm 31/8 thông báo quyết định loại một tập đoàn Formosa ra khỏi Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn Cầu (Government Pension Fund Global) vì vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Thông báo của ngân hàng Norges Bank cho biết, Ban điều hành ngân hàng đã quyết định loại trừ Tập đoàn Formosa Chemicals & Fiber Corp. (tức tập đoàn sản xuất sợi và hóa chất Formosa), và Công ty trách nhiệm hữu hạn Formosa Taffeta ra khỏi quỹ vì rủi ro vi phạm nhân quyền không thể chấp nhận được. Ban điều hành quyết định như trên theo đề nghị của Hội đồng Đạo đức dựa trên những cáo buộc về vi phạm nhân quyền có hệ thống liên quan đến sản xuất tại Việt Nam.

Hội đồng Đạo đức Theo khuyến nghị không tiếp tục đầu tư vào hai công ty Đài Loan nói trên, sau khi điều tra cho thấy điều kiện làm việc tại Formosa Taffeta, là công ty con của tập đoàn sản xuất sợi và hóa chất Formosa, đã vi phạm quyền lao động, như cưỡng bức làm thêm giờ bất hợp pháp, trả lương thấp, kỳ thị, và vi phạm các yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Theo thông tin của Norges, Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn Cầu là một trong quỹ lớn nhất thế giới với gần 1.5% cổ phần trong các công ty niêm yết trên thế giới.

Năm 2016 thảm họa môi trường do nhà máy Gang Thép Formosa tại Hà Tĩnh xả thải hóa chất gây ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung và ảnh hưởng lớn đến mưu sinh của ngư dân.

Nguồn bản tiếng Việt: https://www.rfa.org/vietnamese/news/internationalnews/norges-bank-divests-from-formosa-over-human-rights-violations-09012020220249.html

Oilfund, Norges Bank Investment Management

PRESS RELEASE

Decisions on exclusions and active ownership the companies Formosa Chemicals & Fibre Corp, Formosa Taffeta Co Ltd and Page Industries Ltd

Norges Bank has decided to exclude three companies from the Government Pension Fund Global and follow up one company through active ownership.

31 August 2020

Norges Bank’s Executive Board has decided to exclude the companies Formosa Chemicals & Fibre Corp, Formosa Taffeta Co Ltd and Page Industries Ltd because of unacceptable risk for violation of human rights, ref. section 3, subsection a, of the guidelines. The Council on Ethics recommended to exclude Formosa Chemicals & Fibre Corp and Formosa Taffeta Co Ltd because of alleged human rights violations related to textile production in Vietnam and Page Industries Ltd due to alleged human rights violations related to textile production in India.

In addition, the Executive Board has decided to follow the company PetroChina Ltd’s work on anti-corruption as part of the fund’s active ownership efforts over a period of three years. The Council on Ethics has recommended to exclude the company. According to the guidelines, Norges Bank shall consider whether other measures, including the exercise of ownership rights, may be more suited to reduce the risk of continued norm violations, or whether such alternative measures may be more appropriate for other reasons. The Executive Board concludes that active ownership in this case is more suitable.

The company has been under observation since 2017 following a recommendation from the Council on Ethics in 2016 to exclude the company. The Executive Board agrees with the Council on Ethics that observation no longer seems to be the appropriate action as the company is not responding to enquires from the Council. The Executive Board considers active ownership an alternative. The fund has regular dialogue with companies on anti-corruption issues, and can benefit from that experience in a dialogue with PetroChina Co Ltd.

The Executive Board’s exclusion decisions were made based on recommendations from the Council on Ethics. For some of the companies of which exclusion is now being made public, the market situation, including liquidity in individual shares, has meant that it has taken a long time to sell the shares in a reasonable manner. That explains why a long period of time has passed between some of the decisions and the bank’s publication.

The Council on Ethics’ recommendations:

Page Industries Ltd

Formosa Chemicals & Fibre Corp and Formosa Taffeta Co Ltd

PetroChina Co Ltd

List of excluded companies

Press contact:

Thomas Sevang  
Head of Communications and External Relations, Norges Bank Investment Management
Tel. no.: +47 92601756

E-mail: press@nbim.no

Source: https://www.nbim.no/en/the-fund/news-list/2020/decisions-on-exclusions-and-active-ownership/