HỘI CÔNG LÝ CHO NẠN NHÂN FORMOSA JFFV CÙNG 2 TỔ HỢP LUẬT SƯ VÀ CÁC TỔ CHỨC TRANH ĐẤU CHO MÔI TRƯỜNG VÀ NHÂN QUYỀN TẠI ĐÀI LOAN HỌP BÁO TRƯỚC PHỦ THỦ TƯỚNG PHẢN ĐỐI CÁC NGÂN HÀNG VỪA CHO FORMOSA VAY 2.5 TỶ ĐÔ LA

Phủ Thủ tướng Đài Loan

Thông Cáo Báo Chí Của Ban Tổ Chức Cuộc Họp Báo Trước Phủ Thủ Tướng Đài Loan Phản Đối Các Ngân Hàng Cho Công Ty Formosa Hà Tĩnh Vay 2.5 Tỷ Đô Để Phát Triển

Ban Tổ Chức: Văn phòng Công nhân Di cư và Nhập cư Việt Nam của Giáo phận Công giáo Tân Trúc, Liên minh Giám sát việc Thực hiện Công ước Nhân quyền, Tổ chức Bảo vệ Quyền Môi trường, Hiệp hội Luật sư Môi trường, Các Luật sư Tố tụng vụ kiện Công ty Gang Thép Hà Tĩnh Việt Nam, Hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa (JFFV) trân trọng thông báo:

Các Tổ chúc và Hiệp hội kể trên sẽ tổ chức một cuộc họp báo trước Phủ Thủ Tướng Đài Loan tọa lạc tại số N.1, sec.1, Zhongxiao E.Rd., Zhongzheng Fist., Taipei City vào lúc 10 giờ sáng giờ Đài Loan ngày 4 tháng 2, 2021.

Vấn Đề: Kể từ năm 2015, bảy ngân hàng tư nhân tại Đài Loan bao gồm Cathay Pacific, Taishin, Fubon, Yushan, Yuanta, China Trust và Yongfeng, đã tự nguyện ký và tuân theo các nguyên tắc tự điều chỉnh không bắt buộc quốc tế, “Nguyên tắc Equator Principles [*]. Để đảm bảo rằng các trường hợp tài trợ có thể bảo vệ sự phát triển bền vững của môi trường và xã hội. Vào tháng 8 năm 2020, Ủy Ban Giám Sát Tài Chính (Finance Supervision Committee, FSC) đã thúc đẩy giai đoạn “Kế hoạch Hành động Tài chính Xanh 2.0” để hướng dẫn các công ty thông qua các tổ chức tài chính theo đuổi phát triển bền vững nhằm đạt được các mục tiêu giảm thiểu carbon và phát triển bền vững. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2020, nhân Ngày Nhân quyền Thế giới, Bộ Hành pháp đã công bố “Kế hoạch Hành động Nhân quyền Quốc gia và Doanh nghiệp” (National Action Plan, NAP), nhằm theo đuổi phát triển kinh tế Đài Loan trong phát triển kinh tế và thương mại toàn cầu, đồng thời tính đến việc bảo vệ nhân quyền và dân chủ.

Nhà máy Thép Việt Nam Hà Tĩnh do Tập đoàn Formosa Plastics (Công ty Formosa Plastics Hà Tĩnh Cayman và Công ty Thép Formosa Hà Tĩnh) đầu tư tại Việt Nam, lần đầu tiên xảy ra thảm hoạ ô nhiễm biển nghiêm trọng nhất trong lịch sử Việt Nam vào năm 2016. Sau khi chính phủ Việt Nam đàn áp, một số lượng lớn nạn nhân vẫn chưa nhận được tiền bồi thường hợp lý. Các vấn đề ô nhiễm và thải khí carbon quá mức ấn định của ngành thép cũng khiến các Ngân hàng tuân thủ Nguyên tắc Equador từ chối cung cấp các đối tượng tài trợ . Tiếc thay tại mặt trận Nhật Bản, công ty Gang Thép Hà Tĩnh đã được đồng tổ chức bởi Ngân hàng Đài Loan, Ngân hàng Mega, Ngân hàng Đệ nhất và Ngân hàng Nam Trung Quốc và các ngân hàng chứng khoán chính thức khác để tổ chức khoản vay hợp vốn 2,5 tỷ đô la Mỹ. Tổng số khoản vay được chấp thuận đã đạt 1,5 lần số tiền đã ký hợp đồng, và hợp đồng đã được hoàn thành. Về nỗ lực thúc đẩy tài chính xanh của các ngân hàng tư nhân, các ngân hàng quốc doanh đang phản đối, các tổ chức tư nhân đã lên án gay gắt điều này và yêu cầu FSC và các ngân hàng quốc doanh cần có những hành động tích cực để thực hiện tài chính xanh và có trách nhiệm.

Mục Đích: Ban Tổ chức cuộc họp báo sẽ đưa ra những yêu cầu cụ thể như sau:

  1. Ngân hàng chứng khoán chính thức phải tuyên bố rằng họ đã đánh giá đầy đủ việc rủi ro môi trường và xã hội của trường hợp tài trợ này, nếu không họ sẽ rút vốn.
  2. Yêu cầu các ngân hàng cổ phần chính thức ký kết Nguyên tắc Equator Principles [*] một cách độc lập và tuân theo khuôn khổ quản lý rủi ro môi trường và xã hội của các tổ chức tài chính quốc tế.
  3. Ủy ban Hành pháp tích cực đánh giá việc triển khai và thực hiện “Kế hoạch Hành động Nhân quyền Quốc gia và Doanh nghiệp NAP”.
  4. Ủy Ban Giám Sát Tài Chính FSC nên sửa đổi luật để tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp của các tổ chức tài chính và thúc đẩy nền tài chính xanh và có trách nhiệm.

Diễn giả gồm các đại diện của các tổ chức sau đây:

  • Liên minh Giám sát Thực thi Công ước Nhân quyền
  • Tổ hợp Luật sư Bảo vệ Quyền Môi trường
  • Hiệp hội luật sư môi trường
  • Văn phòng Công nhân Di cư và Nhập cư Việt Nam của Giáo phận Công giáo Tân Trúc
  • Luật sư tranh tụng Frank Chang
  • Hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa (JFFV)

Kính mời quý cơ quan truyền thông đến quay phim, phỏng vấn và đưa tin!
Mọi chi tiết, xin liên lạc với:

1. Lawyer: Frank Chang: 0925-096-487
2. Lawyer: Hung yi Guo: 0911-438-272
3. Staff in VMWIO: Yuping Tai: 0958-067-235
4. Văn phòng Công nhân Di cư và Nhập cư Việt Nam của Giáo phận Công giáo Tân Trúc
ĐT: +886 922 641 743. Email: davidnguyen2025@ protonmail.com