PHỎNG VẤN GIÁM MỤC PHAOLÔ NGUYỄN THÁI HỢP

Truyền hình VBS rất hân hạnh được đón tiếp Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp từ Việt Nam sang Hoa Kỳ và ngài đã dành một ít thời giờ lên đài của chúng tôi để chia sẻ tâm tư cũng như một số chương trình bác ái mà ngài đang thực hiện.

TÂM THƯ Gởi CỘNG ĐỒNG DALLAS về BUỔI GÂY QUỸ CHO NẠN NHÂN FORMOSA                                                                                                            

Để hoàn tất việc hỗ trợ quỹ pháp lý tiếp tục vụ kiện cho 7875 nạn nhân, Hội JFFV chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc gây quỹ tại nhà hàng Thanh Thanh số 2515, đường E Arkansas, Arlington vào lúc 5 giờ 30 chiều Chủ Nhật 22 tháng 5 năm 2022, với sự chủ tọa của Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đến từ Hà Tĩnh.