Press Conference for Indictment in Taiwan against Formosa Ha Tinh Steel Corporation for Ocean Pollution

Joint Press Release Infamous FHS Polluted Ocean VIETNAMESE PEOPLE ACCUSE FPC OVERSEAS OF OCEAN POLLUTION Press Conference for Indictment in Taiwan against Formosa Ha Tinh Steel Corporation for Ocean Pollution In the cause of Formosa Ha Tinh Steel Corporation (hereinafter “FHTSC”), located at Vung Ang Economic Zone of Ha Tinh Province, Vietnam, which is mainly invested…

Thông cáo Báo chí của Hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa (JfFV)

Thay mặt gần 10, 000 nạn nhân của thảm họa môi trường do Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (công ty FHS) gây ra vào đầu tháng 6 năm 2016, Hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa (JfFV) với sự giúp đỡ của 5 tổ hợp Luật sư, trong đó hai tổ hợp Luật sư là Quỹ Bảo Vệ Quyền Môi Trường (Environmental Rights Foundation – ERF); Hội Luật Sư Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Jurist