Buổi Hội Thoại về Buổi Cơm Gây Quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa thứ Sáu 6/4/2018 Với sự góp tiếng của LM. Nguyễn Văn Hùng đến từ Đài Loan

Nghe buổi phỏng vấn:

Thực Hiện

Dương Phục – Thanh Thủy, Khôi Nguyên và Đài Sài Gòn Houston 900 AM.

Người Tham dự:

  1. LM. Nguyễn Văn Hùng đến từ Đài Loan. LM đã và đang giúp đỡ những cô dâu và những người Việt Nam lao động tại tại Đài Loan: (512) 266-5899
  2. Triều Giang: Hội phó Hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa.: (512) 844-9417
  3. Anh Trần Công Chánh: thành viên Hội Đồng Quản Trị, Đồng Trưởng Ban Tổ Chức Buổi Cơm Gây quỹ. (817) 217-7889

JFFV-Backdrop-v3